Participa

foto slide presentació capgirem

Capgirem Vic funciona a través de diferents tipus d’espais de trobada.

Per una banda tenim l’assemblea permanent, oberta a tothom

  • Es reuneix setmanalment, alternant els dimarts i dimecres, al local ubicat al carrer del Remei n35, i té com a objectiu fer el seguiment del dia a dia de diverses qüestions polítiques, tècniques i administratives de l’assemblea.

Per altra banda tenim l’assemblea de lluita institucional, oberta a tothom.

  • Es reuneix un cop al mes, previ a la celebració del ple municipal, per decidir els posicionaments de Capgirem Vic sobre l’ordre del dia del ple, i per elaborar les propostes de mocions, preguntes, precs… que es presentaran a la institució.

Per altra banda, tenim l’assemblea oberta. És l’òrgan sobirà de presa de decisions sobre tots i cadascun dels aspectes de la candidatura de Capgirem Vic. És un espai de debat i de posada en comú dels treballs de les comissions. Com totes les comissions de treball, l’assemblea oberta és un espai obert a la participació ciutadana i, conseqüentment, hi pot assistir tota la comunitat que dona suport al projecte. Ara mateix estem fent una assemblea oberta cada dos dissabtes a diferents espais de la ciutat

Per últim, tenim les comissions de treball, com la Comissió de comunicació, la comissió d’economia, la comissió de Model de Ciutat Habitable o la comissió de coordinació, a la que s’hi sumen periòdicament algunes comissions específiques quan es requereix, com per exemple, la comissió de llista electoral i codi ètic o la comissió de campanya.

Totes aquestes comissions són obertes a tothom. De fet, les comissions són un molt bon lloc on participar: no requereixen tant de temps com les assemblees obertes i són prou variades i concretes com perquè tothom en trobi alguna on aportar-hi el seu gra de sorra.

Animem a tothom a participar, a sumar-se en aquest projecte municipalista. Tenim molta feina, i quants més serem més i millor la farem.

Totes aquelles persones interessades en participar, sigui en comissions, sigui a l’assemblea oberta o en la permanent, ens ho podeu fer saber a través de l’adreça info@capgiremvic.cat.