Participa

foto slide presentació capgirem

Capgirem Vic funciona a través de dos tipus d’espais de trobada.

Per una banda, tenim les comissions de treball.

  • Hi ha les comissions de caràcter organitzatiu, com ara la comissió de Coordinació, Logística i Finançament, la comissió de Comunicació i la Comissió de llista electoral i codi ètic.
  • I hi ha les comissions temàtiques: comissió de Drets Socials, Comissió de Cultura, Comissió de Model de Ciutat Habitable, Comissió de Promoció Econòmica i Laboral, i la Comissió de Participació, Pressupostos i Règim Intern.
  • També de tenim la comissió de barris, que li hem donat un caràcter transversal.

Totes aquestes comissions són obertes a tothom. De fet, les comissions són un molt bon lloc on participar: no requereixen tant de temps com les assemblees obertes i són prou variades i concretes com perquè tothom en trobi alguna on aportar-hi el seu gra de sorra.

Per altra banda, tenim l’assemblea oberta. És l’òrgan sobirà de presa de decisions sobre tots i cadascun dels aspectes de la candidatura de Capgirem Vic. És un espai de debat i de posada en comú dels treballs de les comissions. Com totes les comissions de treball, l’assemblea oberta és un espai obert a la participació ciutadana i, conseqüentment, hi pot assistir tota la comunitat que dóna suport al projecte. Ara mateix estem fent una assemblea oberta cada dos dissabtes.

Animem a tothom a participar, a sumar-se en aquest projecte municipalista. Tenim molta feina, i quants més serem més i millor la farem.

Totes aquelles persones interessades en participar, sigui en comissions, sigui a l’assemblea oberta, ens ho podeu fer saber a través de l’adreça info@capgiremvic.cat.