Posició de Capgirem Vic davant del cas Dilart

Fa uns mesos, en l’exercici de la nostra tasca habitual de fiscalització dels comptes de l’Ajuntament de Vic, i davant de l’evidència que s’havien produït irregularitats econòmiques en algunes contractacions que implicaven directament la família de l’alcaldessa, vam estudiar el cas. L’alcaldessa va reconèixer públicament l’existència d’irregularitats en la contractació, tot i insistir en que aquestes haurien succeït per desconeixement de la llei. Capgirem Vic, en assemblea, va estudiar-ho i va considerar que hi podria haver hagut intencionalitat, i per això vam portar-ho a un organisme extern, com és la fiscalia, per tal que dilucidés el tema del possible delicte.

La fiscalia ha considerant que aquests indicis no eren concloents i ha entès que no hi veia delicte. En cap cas ha descartat l’existència d’irregularitats en la contractació (ja reconegudes per l’alcaldessa) sinó al contrari. En els temps de llums i taquígrafs que vivim no hauria de ser novetat que no es cometin delictes des de l’alcaldia.

La passada setmana hem assistit amb sorpresa com Anna Erra i l’equip de govern de l’Ajuntament de Vic (molts d’ells responsables  polítics de les irregularitats detectades) es presentaven com a víctimes d’una situació que sols ells, amb la seva actuació irregular, havien creat. Lluny d’assumir responsabilitats han optat per intentar culpar-nos “de voler exterminar per la via judicial un adversari polític”, sols per haver fet la nostra obligada tasca de fiscalització i control dels comptes de l’Ajuntament. Nosaltres, com hem insistit diverses vegades, vam optar per treure-ho del circ polític que volien ERC i Vic per a tots, amb un ple monogràfic sobre el tema, i vam fer que un tercer ho investigués a fons per saber si s’havien comès o no delictes des d’Alcaldia. Lamentem profundament les darreres actituds del govern que contradiuen el mandat ciutadà de més ètica i transparència, així com d’assumpció de responsabilitats polítiques.

Per descomptat, Capgirem Vic continuarà treballant en aquest cas i en qualsevol altre que es presenti i puguem detectar; tal i com ja es va fer anteriorment amb el cas de la tarja visa de l’alcaldia, fet que va ajudar a posar control i mesura en unes despeses que no estaven degudament controlades. És la nostra contribució sincera a la netedat dels comptes municipals.

Estem satisfets d’haver fet i de continuar fent aquesta tasca ingrata de fiscalització. Ens comprometem a continuar-la fent, amb més intensitat encara si podem, perquè garantir la transparència i netedat dels comptes públics és imprescindible per guanyar confiança i per assegurar-nos que els regidors i alcaldes estiguem a les institucions per servir a la ciutadania, i no per servir-se’n.

Treballem per uns comptes clars en un país lliure i just,  on les institucions estiguin de veritat al servei de la ciutadania, i molt especialment al servei de la gent més desafavorida.  Seguirem.