Capgirem Vic referma el seu compromís nacional i social amb les dues mocions que presenta al ple de gener

  • Una moció és de suport al referèndum d’autodeterminació de Catalunya, al procés constituent i al reconeixement dels Països Catalan
  • L’altra busca evitar que alguns supermercats continuïn malbaratant aliments en bon estat i fer que els ofereixin al Banc d’Aliments i els menjadors socials

Capgirem Vic presentarà dues mocions al primer ple d’aquest any, que es farà el pròxim dia 11 de gener. Són dues mocions amb les quals Capgirem Vic vol remarcar el seu compromís nacional i el seu compromís social només de començar l’any. Per una part es presenta una moció de suport institucional al referèndum d’autodeterminació de Catalunya, al Procés Constituent i al reconeixement dels Països Catalans. Per una altra, una altra moció per recuperar i gestionar els aliments en bon estat que es llencen als contenidors per fer front a la manca de col·laboració d’alguns comerços amb el Banc d’Aliments i els menjadors socials.

La primera moció parteix del moment excepcional que viu Catalunya i pretén visualitzar i fer realitat el ple suport de l’Ajuntament de Vic al procés actual i a les diferents resolucions del Parlament de Catalunya al respecte. Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el nostre país, des de Capgirem Vic considerem que el municipalisme no pot restar al marge de les declaracions del Parlament. Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen.

Entenem el referèndum d’autodeterminació com la via més genuïnament democràtica, legítima, inclusiva i efectiva per resoldre el conflicte polític obert amb l’Estat espanyol.  Alhora, considerem que el poble de Catalunya té la legitimitat per a començar un procés constituent propi, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb el reconeixement, el suport i l’aval de les institucions catalanes. Tant el compromís de celebrar el referèndum com d’impulsar un procés constituent d’aquestes característiques emana de diverses resolucions del Parlament, però especialment de les aprovades en l’últim debat de política general. Un debat on també s’hi va aprovar una resolució on el Parlament reconeix la realitat del conjunt dels territoris dels Països Catalans, amb els quals Catalunya, en el procés de guanyar la seva independència, mantindrà una relació prioritària tot reconeixent-los el dret d’autodeterminació.

La moció proposa diversos punts, tant de suport al procés actual com instant al Govern a l’acompliment dels compromisos contrets per la majoria parlamentària per garantir la celebració del referèndum i el procés constituent. També hi ha, però, diversos compromisos per part de l’Ajuntament de Vic, com els de facilitar a les entitats socials que ho sol·licitin els permisos necessaris per poder fer campanyes de suport i solidaritat amb els ajuntaments, electes i persones investigades per la justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica; posar a disposició, entre altres recursos, tots els espais municipals necessaris i els plafons de propaganda electoral de l’Ajuntament per tal de garantir el debat i la presència dels arguments i les prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions, així com també per a la celebració del referèndum sobre la independència de Catalunya; impulsar, acompanyar i respectar sense interferències els debats constituents des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i a facilitar els recursos i espais propis necessaris per al desenvolupament correcte del debat ciutadà, tal i com li encomanà el Parlament de Catalunya el passat 6 d’octubre, alhora que l’Ajuntament es compromet a fer una crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment i política. I tal com va fer el Parlament, l’Ajuntament de Vic reconeix la realitat del conjunt de territoris dels Països Catalans, i dels que en reconeix el seu dret a l’autodeterminació.

Pel que fa a la segona moció, pren com a punt de partida la preocupant situació de pobresa en què viu una part important de la població, també la vigatana. Entre altres dades, a la moció s’esmenta la de la memòria del Departament de Benestar i Família de l’Ajuntament de Vic de l’any 2014, que constatava que una de cada quatre persones vigatanes (un 26,5%) s’havia vist obligada a recórrer als serveis socials de l’Ajuntament, un 51% d’aquests amb problemes econòmiques. I davant aquest escenari de pobresa, des de Capgirem Vic s’ha pogut comprovar que encara hi ha comerços d’alimentació i grans superfícies que malbaraten aliments en bon estat.

Per això, en la línia del que ja va fer el grup municipal de la CUP el 2012, i que va possibilitar una posició de força de l’Ajuntament davant algunes grans superfícies que, a partir d’aleshores van passar a col·laborar amb el Banc d’Aliments i els menjadors socials, ara es pretén que es faci un pas més. Així, entre els acords previstos a la moció hi ha una revisió de l’actual relació entre els comerços d’alimentació i el Banc d’Aliments per assegurar que compleixen amb els convenis de col·laboració i que no llencen ni malbaraten aliments. Aquesta revisió ha de permetre detectar quins establiments es neguen a col·laborar amb les entitats.

També, però, es proposa iniciar una campanya informativa a través dels agents cívics destinada a les persones que habitualment recullen menjar dels contenidors dels supermercats de la ciutat i oferir-los els serveis del Banc d’Aliments i els menjadors socials existents a Vic. Des del punt de vista normatiu, la moció proposa establir una clàusula de no malbaratament i col·laboració per tal d’obtenir o renovar llicències. En aquest sentit es proposa que no es concedeixi cap més llicència ni es renovin les ja existents als supermercats, hipermercats i establiments d’alimentació si aquests no es comprometen a no llençar els articles que consideren que no estan en condicions de vendre però que són aptes per al consum i a col·laborar amb el Banc d’Aliments i els menjadors socials.

En el context actual històric que viu el país, però també de pobresa i vulnerabilitat de moltes persones que pateixen problemes per tenir garantides les necessitats mínimes, des de Capgirem Vic considerem de cabdal importància que es puguin aprovar les dues mocions en aquest primer ple municipal de l’any.

Les dues mocions es poden consultar en els següents enllaços:

Moció de suport institucional al referèndum d’autodeterminació de Catalunya, al procés constituent i de reconeixement dels Països Catalans.

Moció per potenciar i incrementar la col·laboració dels comerços d’alimentació vers el Banc dels Aliments i els menjadors socials