Capgirem Vic fa públics els comptes anuals de 2016

Infografia-Ingressos-2016Infografia-Despeses-2016

Des de Capgirem Vic entenem la transparència com un dels principis bàsics d’actuació del nostre projecte polític. Des de la nostra manera d’entendre la democràcia, considerem que la transparència no es predica sinó que s’exerceix. D’acord amb el compromís de rendició de comptes que vam prendre amb la ciutadania, i tenint en compte l’origen públic dels diners, fem públics els comptes anuals de 2016.

El dia 1 de gener de 2016 començàvem l’any amb 5,172,03€ i l’acabàvem el dia 31 de desembre amb 3,555,62€, amb un resultat anual negatiu de 1,616,41€. Aquest saldo negatiu a l’exercici s’explica per les despeses extraordinàries corresponents a la fiança del nou local (retornable), les despeses d’adequació del local i per la compra d’un equip de so. Es tracta d’un total de 2.673,73€ de despeses amortitzables en varis exercicis i que, per tant, no es repetiran els propers anys. Recordem que no tenim cap crèdit a cap banc ni cap intenció de demanar-ne i que no pretenem acumular gran quantitat de capital, sinó destinar els fons a alimentar accions concretes locals i socials.  Els diners de Capgirem Vic i del Grup Municipal estan dipositats a dos comptes corrents a l’entitat Fiare Banca Etica.

Si mirem els ingressos, tenim dues fonts principals. D’una banda, la subvenció de l’Ajuntament per tenir Grup Municipal al consistori, 617,50€ mensuals, que han suposat un ingrés anual de 7.410,00€. De l’altra banda, les retribucions dels càrrecs electes per assistència a plens i comissions informatives. El regidor portaveu rep 363,35€ per assistència a cada ple, mentre les tres altres persones regidores, en reben 242,25€. L’assistència a les comissions informatives (4 mensuals) i a la junta de portaveus (1 al mes) està retribuïda amb 121,10€. Això ha suposat un ingrés anual de 22.389,24€. Les quatre persones regidores reben una compensació econòmica de 300€ mensuals, que ha suposat una despesa de 14.400,00€. L’ingrés total, doncs, ha estat de 7.989,24€.

En aquest total hi ha inclòs el ple que es va celebrar el dia 25 de novembre de 2015 i que va durar dos minuts, ja que l’únic punt de l’ordre del dia era la composició de les meses electorals per a les eleccions del 20 de desembre. En aquella ocasió, vam demanar que tots els regidors renunciessin a cobrar l’assistència i, com que la resta de regidors no van acceptar, Capgirem Vic vam donar l’import íntegre del ple a l’entitat Stop Mare Mortum. Les persones militants de Capgirem Vic no paguen quotes mensuals, perquè així ho va decidir l’assemblea, i per això no apareixen com a ingressos. Respecte la quantitat que es percep per regidor, des de Capgirem Vic es continua considerant que és alta. En la negociació dels sous de l’equip de govern, Capgirem Vic proposava una substancial rebaixa d’aquests sous, però també del que percebien els regidors de l’oposició. No se’ns va acceptar ni una proposta ni l’altra, ja que l’equip de govern va acabar pactant els sous amb ERC.

El total de la despesa de 2016 ha estat de 17.015,65€. El 36,15% del total han estat despeses relacionades amb l’estructura local (lloguer, telèfon, comissions bancàries, subministraments, etc). El 14,66% han estat despeses invertides en campanyes (Atlàntida, IBI, refugiades, etc). Una de les despeses destacables és el retorn social, que representa el 20% de la despesa total. Hem contribuït als barris i amb les campanyes de Càrnies en lluita, Stop Mare Mortum, Moviment 30/03. L’aportació fixa a la CUP Nacional és de 2.234,94, un 13% de la despesa total (el 7,5% del total d’ingressos institucionals, inclosa la part de retribució de les persones regidores). El 15% restant ha estat la inversió per al nou local (l’adequació i fiança) i la compra d’un equip de so, que és propietat de Capgirem Vic però que està a disposició de totes les entitats socials o culturals que el vulguin fer servir. Així mateix, el local està a disposició dels moviments socials i populars i entitats de la ciutat. Alguna d’elles ja n’ha fet ús.

Finalment emplacem totes les forces polítiques democràtiques vigatanes a exercir la transparència. Lamentem no haver vist cap acció de transparència per part d’altres forces polítiques que la predicaven en campanya electoral. Un cop més, reivindiquem que cal acabar amb la vella manera de fer política i predicar amb l’exemple, explicant els comptes clars. Des de Capgirem Vic ens comprometem, quan faci dos anys de la legislatura, a fer públics tots els números de la candidatura durant aquesta primera meitat de mandat.