Les al·legacions de Capgirem Vic aconsegueixen que se senyalitzi l’Espai ETC i que la Guixa no s’indiqui com a barri

Proposta inicial de l'equip de govern, on se senyalava la Guixa com a «Barri de la Guixa»
Proposta inicial de l’equip de govern, on se senyalava la Guixa com a «Barri de la Guixa»

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vic va aprovar definitivament el passat 21 de juny el «Projecte de senyalització direccional de vehicles del municipi de Vic», que té per objectiu renovar els indicadors verticals amb les direccions dels punts d’interès del municipi, els anomenats «pols senyalitzables» en el projecte.

Des de Capgirem Vic es van presentar una sèrie d’11 al·legacions per millorar el projecte en diversos aspectes. Adjunt a aquest comunicat, el text de les al·legacions presentades i la resolució de cada una per part de l’equip tècnic de l’Ajuntament de Vic.

Celebrem especialment l’acceptació de dues de les al·legacions. Per una banda, se senyalitzarà l’Espai ETC del Remei, un equipament rellevant per la seva activitat cultural i de barri, que el Projecte no contemplava senyalitzar. D’altra banda, el nucli de la Guixa se senyalitzarà simplement com a «la Guixa», i no com a «Barri de la Guixa» com el Projecte proposava, en tant que la Guixa no és un barri sinó un poble inclòs en el terme municipal de Vic.

Altres al·legacions acceptades són la indicació del nom d’un municipi de referència en totes les indicacions de codis de carreteres diferents a la C-17 i la C-25, que entenem que no són de coneixement comú, i l’actualització del llistat de pols senyalitzables de la memòria del Projecte amb els que realment el Projecte contempla en les fitxes tècniques de cada node de senyalitzacions, que no es corresponien.

A més, hem aconseguit el compromís de demanar a la Diputació que mogui el senyal d’indicació d’entrada al municipi de Vicdes de Calldetenes al carrer del Bon Aire, per evitar confusions amb la resta de senyalitzacions direccionals, i que se senyalitzi el nou aparcament dissuasiu de Sant Miquel Xic, tot i ser posterior a la redacció del Projecte.

Per acabar, constatem i lamentem que amb la nova senyalització direccional desapareixeran totes les indicacions de barris, centres educatius, CAPs i d’altres equipaments situats al nucli urbà de Vic, existents fins ara.

Podeu consultar les al·legacions presentades per Capgirem Vic en aquest enllaç, i la resolució de les al·legacions, on alguns són acceptadesi altres rebutjades, en aquest altre enllaç.