La regidoria d’Educació posa entrebancs a la participació de Capgirem Vic a la reunió del Consell Escolar Municipal

Àlvar Solà

  • Capgirem Vic no va poder assistir a la reunió bianual del Consell d’aquest dimarts perquè no se li va deixar delegar la participació en una persona no regidora, al contrari del que s’havia permès fer anteriorment a algun altre grup municipal

Capgirem Vic tenia previst participar aquest dimarts 13 de juny en la reunió bianual del Consell Escolar Municipal. Però al final no hi va assistir cap representant de Capgirem. El motiu és que des de la regidoria d’Educació no ens hi volen. Se’ns va fer arribar un correu electrònic en el qual se’ns deia que Capgirem Vic només podia designar per participar el Consell Escolar Municipal una «regidora/representant d’un grup polític amb representació a la ciutat», i que segons aquests criteris, la participació s’havia de limitar a alguna de les quatre persones que fan de regidores a l’Ajuntament, però no delegar-ho en alguna altra persona de l’assemblea de Capgirem Vic.

A diferència d’algun altre grup, com Vic per a Tots, que sí que en dues ocasions havia designat una persona no electa, tal com queda registrat en les actes d’aquests consells escolars, on consta que hi participaven en representació de Vic per a Tots. En concret, a les actes del Consell Escolar Municipal del 10 de novembre de 2016 i del 15 de juny de 2017 hi consta la participació, i així ho diu l’acta explícitament, en representació de Vic per a Tots d’Arnau Martí i Maria Teresa Cenzano, aquesta última membre de la seva assemblea però no regidora. Ara, en comunicar des de Capgirem que al pròxim Consell hi assistirien la regidora Katia Juncks i dues persones més, se’ns va contestar que no hi podien assistir en no ser regidores. I se’ns remet a un acord del consell anterior, però el que es va acordar, tal i com consta en l’acta, és que s’havia de comunicar prèviament el nom de les persones que hi assistirien, no que només hi poguessin assistir regidores. Des de Capgirem Vic no es qüestiona en absolut la figura de Maria Teresa Cenzano; al contrari, defensem que el nostre grup també pugui portar als òrgans municipals cada vegada les persones més vàlides per a cada moment.

Ara ens preguntem per què Capgirem Vic no ho pot fer. I l’única resposta que se’ns ocorre és que Capgirem va al Consell Escolar Municipal amb crítiques al model educatiu actual de Vic i suggeriments per millorar-lo que no agraden a l’equip de govern. Qüestionem i posem en dubte el model educatiu de la ciutat, portant al Consell Escolar Municipal exemples de greuges reals viscuts en diferents centres escolars de Vic. Això molesta a la regidoria d’Educació, que ha acabat fent tot el possible per dificultar la participació de Capgirem Vic en el consell si no era a través d’una persona regidora i no en la persona de l’assemblea en qui Capgirem delegui perquè pensi que pot representar millor els interessos generals de la comunitat educativa de la ciutat i no els interessos polítics que hi va a defensar l’equip de govern.

Per altra banda, per tenir tots els elements sobre la taula i saber fins a quin punt es pot delegar la participació o no com ha fet Vic per a Tots fins a dues ocasions i ara volia fer Capgirem Vic, hem demanat el Reglament del Consell Escolar Municipal. La nostra gran sorpresa ha estat quan se’ns ha informat que l’Ajuntament de Vic no té cap Reglament de Funcionament del Consell Escolar Municipal, amb la qual cosa el greuge discriminatori respecte la negativa a que Capgirem delegui en una persona de l’assemblea la participació en el mateix és més evident.

Cal afegir, a més, que en més d’una ocasió se’ns han justificat decisions excusant-se amb aquest reglament que ara resulta que no existeix. Denunciem, doncs, la manca de qualitat democràtica d’aquesta regidoria en concret i del govern en general per permetre aquest tracte discriminatori cap al nostre grup municipal en comparació al que s’ha fet fins ara amb el soci de govern Vic per a Tots.