Escrit de queixa per l’actuació de Creacció al sector carni

Aquest divendres 31 d’agost s’ha fet arribar des de Capgirem Vic un escrit de queixa a l’Ajuntament de Vic i a Creacció per l’actuació parcial d’aquest últim organisme en convidar la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC) com a única part interessada en un jornada de reflexió per “aprofundir i debatre entorn al futur del sector carni a Osona”. El text complet de l’escrit de queixa és el següent:

QUEIXA PER L’ACTUACIÓ DE CREACCIÓ AL SECTOR CARNI

Atès que hem tingut coneixement de la convocatòria d’una “sessió de reflexió organitzada pel Consell de direcció de Creacció per aprofundir i debatre entorn al futur del sector carni a Osona”, on com a part interessada només s’hi convoca el representant de la patronal càrnia Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC), posem de manifest la nostra més total disconformitat i discrepància pel plantejament, greument parcial, que es fa d’aquesta qüestió.

Denunciem que la patronal càrnia, i especialment la FECIC, des fa anys empara i defensa un model de negoci que precaritza greument el treball i que afavoreix el frau massiu a la Seguretat Social, a través de la pràctica de promocionar el model de les falses cooperatives.

La FECIC és en aquests moments la principal responsable de la greu dinàmica de precarització dels drets laborals que patim, i es troba al darrere d’un model de negoci profundament injust, inhumà i insostenible, que posa en perill severament la sostenibilitat ambiental i territorial; un model de negoci basat en la depredació brutal de recursos i en la producció macro industrial. Així el sector es dedica especialment a repercutir a les administracions públiques i les entitats solidàries el cost social i ambiental d’aquest model de negoci totalment inhumà, que deixa tots els guanys generats per aquest model de negoci sota el control d’una minoria; una minoria privilegiada que no dubta en utilitzar mètodes greument tramposos i antidemocràtics, que atempten severament contra la dignitat humana i contra l’equilibri ecològic.

Entenem que Creació, com a agència pública, on hi són representats els ajuntaments de Vic i de Manlleu, així com el Consell Comarcal d’Osona i la Fundació Universitària Balmes, no pot posicionar-se com a còmplice ni col·laboradora d’aquesta mena de polítiques, greument antisocials, i que a més qüestionen severament el futur ambiental de la nostra comarca. Tanmateix, així ho fa explícitament quan, per afrontar el tema, només escolta a una de les parts en conflicte.

Si és cert que Creacció, com diu i proclama, treballa per “incrementar la competitivitat de les empreses, millorar l’ocupabilitat de les persones i posicionar el territori per crear-hi ocupació de qualitat” és clar que en recolzar només aquest model de negoci massiu i depredador defensat per la FECIC, no només negligeix el seu suposat compromís de vetllar per la creació d’ocupació de qualitat sinó que, a més, està posicionant-se a favor d’un concepte de negoci greument obsolet i totalment insostenible, que no crea riquesa per a la comarca, sinó que crea i crearà precarietat laboral, conflicte social i ambiental, i un deteriorament greu de la qualitat de vida de les persones que hi residim.

Per això reclamem que, per tal d’afrontar i analitzar l’evolució d’aquest sector amb un mínim de rigor, es tinguin en compte les visions de totes les parts implicades, incloses les persones i organitzacions que estan en lluita, en defensa dels drets laborals, i les entitats ecologistes i de defensa del benestar animal, com a parts directament implicades en la qüestió, que hi tenen molt a dir, i molt per aportar.

Socialment, la funció de Creacció no pot ser consolidar models de negoci depredadors i obsolets, sinó estudiar i promocionar alternatives que resultin socialment justes, creadores de benestar i qualitat de vida per al conjunt de la població, i sempre garantint la sostenibilitat del model. Aquest és un aspecte imprescindible per a aconseguir per al futur un nou desenvolupament econòmic i social, que ens permeti apropar-nos a un model que pugui assolir una comarca justa i equilibrada.