Greu denegació d’informació important relacionada amb el cadastre de la ciutat i l’Impost sobre Béns Immobles

Àlvar Solà, regidor d'Hisenda i responsable d'aportar la informació demanada per Capgirem Vic. Foto: Josep M. Montaner/Osona.com
Àlvar Solà, regidor d’Hisenda. Foto: Josep M. Montaner/Osona.com

L’Assemblea de CAPGIREM VIC denuncia que el Govern de la ciutat, format pel PDeCAT i els regidors Benjamí Dòniga (ex-PSC, ara no adscrit) i Arnau Martí (Vic per a Tots – ICV – Comuns) no li està facilitant tot un seguit de documentació relacionada amb el cadastre de la ciutat i l’Impost sobre Béns Immobles.

Atès que en aquesta legislatura hi ha hagut una actualització del cadastre que ha suposat una variació en l’augment de recaptació de l’Impost de Béns Immobles (IBI), en el ple del passat 6 de juny el grup municipal de CAPGIREM VIC va demanar tota la informació relacionada amb aquesta actualització cadastral. Aleshores el Regidor d’Hisenda Àlvar Solà ens va contestar que se’ns donaria tota la informació que requeríssim. En aquest sentit, l’11 de juny vam entrar una instància sol·licitant la següent informació:

  • Relació detallada de tots els béns immobles de la ciutat de Vic que gaudeixen d’exempció d’IBI, en la que hi consti el motiu / justificació de l’exempció, l’any que se li va concedir, així com també la quantitat / import d’IBI bonificat anualment.
  • Relació detallada de tots els béns immobles que han estat donats d’alta en aquesta actualització del cadastre, en la que hi consti l’any d’edificació.
  • Relació detallada de l’IBI corresponen a cadascun d’aquests béns immobles, especificant la quantitat/valor anual que els correspon d’aquest impost, així com també els anys-període (de la seva construcció fins a l’actualització del cadastre i donada d’alta) que aquests no contribuït en l’IBI de la ciutat.
  • Relació detallada de totes les actuacions que s’han dut a terme per tal de recaptar els impostos que els titulars d’aquests béns immobles no havien pagat degut a que fins ara no havien estat donats d’alta. Especificar nombre d’anys reclamats i estat d’aquestes actuacions (en el sentit de saber si han estat resoltes favorablement per l’Ajuntament o si s’han presentat al•legacions i estat d’aquestes).
  • Valor/quantitat total d’euros a recaptar en termes de recaptació d’IBI que aquesta actualització ha suposat. Especificar quina part correspon a béns immobles que fins ara no s’havien donat d’alta.

Com a regidors que sol·licitem informació necessària per dur a terme la nostra tasca de càrrecs electes, la llei exigeix que el govern ens respongui aquest tipus d’instàncies en un termini màxim de 5 dies hàbils. Malgrat això, i tenint en comte que demanàvem diferents informacions rellevants i que la simple tasca de recopilació d’informació podia portar feina, en la mateixa instància vam demanar que se’ns anés facilitant la informació corresponent a qualsevol dels punts sol•licitats tan bon punt es tingués i que es completés a posteriori amb la informació dels altres punts que requerissin més temps de resposta. Alhora, vam demanar que se’ns donés tota la informació sol·licitada en un màxim de 4 setmanes, per així poder-ho treballar durant els mesos d’estiu.

Tres mesos després d’haver entrat la instància, i d’haver-ho reclamat al regidor d’Hisenda en repetides ocasions, l’Assemblea de Capgirem Vic denuncia públicament que només se’ns ha donat la informació que es refereix al primer punt de la instància. En aquest sentit, no se’ns ha donat cap informació de tot el que vam sol·licitar en referent a l’última actualització del cadastre.

Volem mostrar la nostra preocupació per la manca de transparència del govern vigatà. Ens consta que en la revisió cadastral es van detectar immobles que, malgrat que en alguns d’aquests s’hi duen a terme activitats econòmiques molt significatives, mai havien estat donats d’alta al cadastre i, per tant, no han pagat mai l’IBI corresponent. L’assemblea intueix que podem estar parlant de xifres significativament elevades i que el govern per omissió no ha vetllat per recaptar els darrers anys. Atès que l’IBI és la principal font de recaptació d’impostos municipals, ens podem trobar davant d’un fet molt greu que aniria contra els interessos de la ciutat i que seria responsabilitat tant de l’actual govern com dels que l’han precedit. En el mateix sentit, ja en el seu moment Capgirem Vic va iniciar una campanya per demanar que tant l’Església com altres entitats i empreses deixessin d’estar exempltes de pagar l’IBI.

El fet que no se’ns faciliti la documentació sol·licitada no fa més que incrementar les sospites de la nostra assemblea. Considerem imprescindible no només que se’ns faciliti tota aquesta informació de manera immediata, sinó que aquesta es faci pública i se’n donin les explicacions corresponents. En cas contrari, en els propers dies l’Assemblea de CAPGIREM VIC portarà aquest cas a les instàncies pertinents, començant pel Síndic de Greuges Municipal.  La instància entrada el passat 11 de juny es pot consultar en aquest enllaç.