Convocatòria de plaça d’alliberada | Coordinadora candidatura Capgirem Vic Municipals 2019

L’assemblea oberta de CAPGIREM VIC, celebrada el passat 15 de desembre de 2018, va aprovar obrir una oferta laboral per una plaça d’alliberada. Les funcions d’aquesta plaça es descriuen més avall. Tanmateix, en termes generals la funció d’aquesta plaça és coordinar totes les comissions i grups de treball, i tasques que se’n derivin, relacionades amb la candidatura que l’assemblea està constituint per presentar-se a les eleccions municipals que tindran lloc el proper 26 de maig.

En aquest sentit, l’assemblea oberta de CAPGIREM VIC, celebrada el passat 19 de gener, va acordar que la plaça d’alliberada seria de mitja jornada i tindria una durada de tres mesos i mig. S’iniciaria el 15 de febrer i finalitzar-la el 31 de maig d’enguany. Aleshores es valoraria la possibilitat de donar-li continuïtat, redefinint-ne les funcions.

FUNCIONS:

 • Secretaria de CAPGIREM VIC a nivell de les Municipals 2019

  • Tramesa de la convocatòria i redacció de les actes de les reunions de les Assemblees Obertes de preparació de les municipals.

  • Difusió a la militància de les actes així com de les convocatòries extraordinàries (reunions, activitats, etc.)

  • Coordinació interna.

  • En col·laboració amb la comissió organtizativa, moderació del debat a les assemblees.

  • Coordinació entre les diferents comissions i grups de treball, per tal de que no es solapin reunions i alhora es vagi tirant endavant amb la feina a fer. En aquest sentit, participar d’aquestes en la mesura del possible.

 • Generar els documents que li encomani la Permanent o alguna de les comissions, i organitzar-los a la intranet de CAPGIREM VIC..

 • En col·laboració amb el comitè de campanya i la comissió de comunicació, coordinar els aspectes relacionats amb la campanya electoral.

 • En col·laboració amb la comissió de comunicació, gestionar els temes relacionats amb els mitjans de comunicació (contacte amb els mitjans, elaboració de comunicats, notes de premsa, etc.)

 • En col·laboració amb la comissió d’economia, gestionar l’elaboració del pressupost de campanya i la seva execució.

 • Assistir a l’assemblea permanent setmanal de CAPGIREM VIC. Prendre acta.

REQUISITS:

 • Es prioritzarà ser militant i/o simpatitzant de l’Assemblea de la CUP Vic, de CAPGIREM VIC o participar en alguna entitat, col·lectiu o moviment popular.

 • Disponibilitat horaria flexible.

 • Bona expressió escrita.

 • Capacitat resolutiva i de síntesi.

 • Capacitat per organitzar i dinamitzar grups de treball

 • Carnet de conduir.

 • Coneixement bàsic de les institucions i dels tràmits més bàsics a realitzar en aquestes.
 • Coneixement de l’organització
 • Coneixement dels mitjans de comunicació locals i domini de noves tecnologies.
 • Cal tenir una connexió continuada als mitjans mòbils de comunicació per tal de poder atendre situacions sobrevingudes

CONDICIONS SALARIALS:

 • Contracte del 18 de febrer de 2019 al 31 de maig de 2019.

 • Treball a mitja jornada (20 hores setmanals).

 • Horari flexible.

 • Alta a la seguretat social

 • 869,62 € nets x 14 pagues.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:

 • L’obertura d’aquesta convocatòria serà el divendres 1 de febrer de 2019 a les 15.00h. i es tancarà el divendres 8 de febrer a les 23.59h.

 • Les candidates hauran d’enviar per correu electrònic una carta de motivació (màxim 1 pàgina) juntament amb el seu (màxim 1 pàgina) en format PDF a info@capgiremvic.cat.

  • En aquesta carta i CV, no és imprescindible fer-hi constar ni el nom ni el gènere de la candidata. Sí que és necessari posar-hi un correu o telèfon de contacte, per tal de poder comunicar-nos-hi en cas de que sigui necessari.

 • Una comissió paritària de la permanent de CAPGIREM VIC (constituida el dimarts 29/01/19) analitzarà els CV rebuts, i convocarà a les candidates que consideri oportunes per fer-los una entrevista que tindrà lloc entre el dilluns 11, dimarts 12 i dimecres 13 de febrer al local de CAPGIREM VIC.

 • Aquesta mateixa comissió elaborarà un breu informe de cadascuna de les candidatures i farà una proposta de selecció. Aquesta proposta serà compartida amb tota l’assemblea el divendres 15 de febrer a les 09.00. La proposta podrà ser d’una o més candidates, i es farà la selecció i ratificació final en l’Assemblea Oberta prevista pel dissabte 16 de febrer.

 • L’alliberada s’incoporaria el mateix dilluns 18 de febrer.