Comunicat en relació a l’abstenció de Capgirem Vic a l’aprovació inicial del POUM

capgirem infografia poum

Durant els gairebé tres anys que ha durat tot el procés de redacció del planejament, a través de diferents persones de l’assemblea Capgirem Vic ha participat activament en totes les seves fases. Vam presentar esmenes a l’enquesta de l’Avanç Pla, al·legacions a l’Avanç Pla i també al·legacions a l’Aprovació Inicial. Ens hem reunit múltiples vegades amb l’equip redactor del POUM i amb la regidora d’Urbanisme i l’Alcaldessa. La comissió de Ciutat Habitable de Capgirem Vic ha fet el trasllat a la resta de l’assemblea de totes aquestes trobades dins la institució a través de varies assemblees, algunes d’elles monotemàtiques, per tal de debatre tots els temes que es treballaven i, també, per acordar el posicionament final al ple de l’Aprovació Provisional.

Des de baix a l’esquerra hem intentat treballar un dels grans temes de la legislatura com és el POUM i fer-ho com més col·lectiu millor, per capgirar l’urbanisme. Sempre hem treballat amb l’horitzó de transformar Vic en una ciutat habitable entesa no com un lloc de pas ni d’un producte de consum sinó el d’un lloc per viure-hi. Els criteris per guiar la nostre planificació urbanística són el decreixement ja que som objectors de consiència al creixement ilimitat, la defensa del territori i d’un urbanisme sostenible per fer una utilització racional del territori i el medi ambient, la participació de la comunitat per traspassar el poder de decisió a la gent, la gestió del bé comú que permeti el desenvolupament col·lectiu de la societat, i la defensa d’un urbanisme amb perspectiva de gènere que a la pràctica significa la presa en consideració de les diferències socioculturals entre les dones i els homes en una activitat o àmbit per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de polítiques urbanístiques.

El POUM aprovat no és el planejament que haguéssim dissenyat nosaltres, però hi ha canvis que no s’entendrien sense la presència de Capgirem Vic dins l’Ajuntament. Tot i així, sempre hem treballat fent una oposició constructiva per tal d’aportar propostes raonables, lògiques, en pro de l’interès general per tal de fer-lo més plural i inclusiu, algunes d’elles contemplades al document aprovat. S’ha introduït la perspectiva de gènere com una de les normes urbanístiques principals, en consonànica amb les demandes del moviment feminista. S’ha desdibuixat el vial del Puig dels Jueus i s’ha eliminat tota referència escrita, sens dubte una victòria de l’oposició en pro de la ciutat que congela la destrucció de l’espai. S’han introduït condicionants per retardar el màxim la urbanització al sector Sant Sixt, aplicant el decreixement amb la idea de preservar el màxim el sòl rural i protegir el patrimoni verd. Els aparcaments paisatgístics tindran paviment tou i la xarxa de transports modificarà els seus itineraris per donar servei a la gent que hi aparqui, una gran oportunitat per a la mobilitat sostenible els pròxims anys. S’ha aconseguit fer un pas més per donar vida a Les Adoberies salvades per els moviments socials, amb la compra efectiva de les dues més emblamàtiques. Finalment, gràcies a la pressió veïnal s’ha aconseguit que no és projecti al planejament l’anomenada Pota Sud.

No obstant, hi ha temes importants que són contraris al nostre model de ciutat i per tant, que no podem estar d’acord. Principalment, la gestió sobre el sector del Graell, ja que un cop desprogramda La Bóbila, políticament no s’han volgut estudiar els costos de la desprogramació total per tal de transformar la zona en un parc arqueològic, paisatgístic i natural. També, la conversió de dues hectàrees al polígon per facilitar la creació d’un macropolígon no va en la línia del nostre model urbanístic i econòmic, doncs no volem que Vic s’ajunti amb Folgueroles i Calldetenes pel polígon. Tampoc estem conformes que no és comptabilitzin tots els pisos buits per a moderar encara més la construcció de nous habitatges. Voldríem que s’hagués respectat molt més el resultat del procés participatiu, on la gent va respondre que s’apostés per potenciar el model cooperativista, que a la ciutat li falten equipaments com més escoles bressols i que la millor manera de donar sortida als solars buits és a través de les cessions a entitats i ciutadania. També creiem una contradicció manifesta que no és vulguin programmar equipaments públics, però que hi hagi adjudicacions a priori d’equipaments nous descentralitzats a entitats privades de la ciutat. Malgrat totes les propostes incorporades que milloren el POUM, aquests elements han contribuït a decantar la balança.

L’assemblea de CapgiremVic celebrada la setmana anterior al ple, va decidir que no podíem votar-hi a favor, tot plasmant en l’abstenció el nostre posicionament en la votació de l’aprovació provisional del POUM, al ple celebrat aquest dilluns 18 de març del 2019. Aquesta abstenció és fruit del balanç entre totes aquelles aportacions de l’assemblea incloses al POUM i tots els punts de desacord que lluitarem per capgirar. És el resultat de moltes hores de debat intern i és un gest que permet reflecitir la posició col·lectiva de CapgiremVic, en tota la seva pluralitat i complexitat. Per últim, volem posar de manifest que seguirem, com sempre, amb un peu a dins i un altre a fora de l’Ajuntament, lluitant colze a colze amb el veïnat i els moviments socials per tal de transformar urbanísticament la nostra ciutat cap a una ciutat habitable i habitada.