Capgirem Vic denuncia els privilegis fiscals a través d’una acció en els principals edificis que s’estalvien pagar impostos municipals

 

  • L’acció ha consistit en penjar pancartes a cinc edificis de la ciutat amb el valor econòmic del que l’Ajuntament deixa d’ingressar només en aquests edificis
  • Amb això es pretén escenificar i visibilitzar que la suma del que l’Ajuntament de Vic perdona a només els cinc edificis que han format part de l’acció és de 259.248,31 euros      

CapgiremVic ha dut a terme una acció per denunciar que el criteri que aplica el govern municipal per bonificar o eximir els costos d’alguns impostos municipals com l’Impost de Béns Immobles (IBI) i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) només beneficia a interessos privats i no és en favor de la ciutat. L’acció ha consistit en penjar pancartes a cinc edificis de la ciutat amb el valor econòmic del que l’Ajuntament deixa d’ingressar només en aquests edificis.

Amb això es pretén escenificar i visibilitzar que la suma del que l’Ajuntament de Vic perdona a només els cinc edificis que han format part de l’acció és de 259.248,31 euros. La Fundació Universitària de Vic no paga l’IBI amb un import anual de 71.402,32 euros, la Catedral de 18.065,87 euros i el Museu Episcopal de 19.510,06 euros. Entre els edificis que no paguen l’IBI s’hi troba el Seminari, que deixa de pagar 70.510,08 euros anuals perquè s’acull a la llei reguladora d’hisendes locals que contempla l’exempció de pagar l’IBI a les propietats de l’Església Catòlica, tot i tractar-se d’una propietat amb evidents fins lucratius, que compta amb un complex econòmic amb fins a set empreses diferents. Per últim, a les obres de l’aparcament de l’Hospital de la Santa Creu, l’Ajuntament de Vic li ha bonificat el 95% de l’ICIO, fent que hagi deixat d’ingressar 79.759,99 euros.

L'acció, a les portes de la Catedral
L’acció, a les portes de la Catedral

El 40% dels ingressos que configuren el pressupost total de l’Ajuntament provenen d’impostos i taxes municipals. Cal un canvi en el criteri que determina quins ciutadans tenen el dret a estalviar-se pagar les taxes i els impostos municipals i quins no. Cal redirigir aquestes ajudes cap a totes aquelles persones amb rendes baixes i cap a les entitats que no tenen ànim de lucre. Anna Erra, al Ple d’octubre de 2018, va dir que la bonificació sistemàtica d’impostos a entitats privades és “la política social de la ciutat”. Des de Capgirem Vic hi estem radicalment en desacord.

Des del municipalisme i des de la solidaritat i proporcionalitat econòmica i financera, que ha de posar la vida al centre i que s’ha d’allunyar de l’amiguisme històric: prou privilegis fiscals.

Gairebé 80.000 euros perdonats als promotors del pàrquing privat de la Santa Creu
Gairebé 80.000 euros perdonats als promotors del pàrquing privat de la Santa Creu