És una realitat objectiva i palpable que el canvi climàtic agreuja les onades de calor, com les que hem patit darrerament a la Catalunya Central. En els darrers episodis viscuts des del 2021 fins l’actualitat, es constata un agreujament important amb l’augment desmesurat de les temperatures. Recordem per exemple que el 2021 ja es van assolir valors disparats com els 42,5ºC que va registrar l’estació meteorològica de Gurb (el segon registre més alt de Catalunya de 2021). Aquest fet obliga els ajuntaments com a garants de la protecció civil municipal a moure fitxa i emprendre accions urgents i excepcionals. L’emergència climàtica ha de ser una prioritat i els protocols d’onada de calor serveixen com a mesura de xoc provisional. Ara bé, considerem que caldrà implantar a mig termini canvis en les polítiques per fer front el canvi climàtic i la pobresa energètica com per exemple, repensar els projectes d’urbanitzacions per incloure espais ombrívols i elements d’aigua per utilitzar-los com a refugi climàtic.

Durant el darrer ple de l’Ajuntament de Vic, celebrat l’11 de juliol de 2022, vam alertar el govern que les previsions d’altes temperatures tornarien a desbordar tots els llindars i que calia prendre decisions per protegir la gent de la calor. Concretament, vam realitzar un prec en el torn de precs i preguntes, demanant que davant la situació imminent s’activessin mesures excepcionals per combatre l’onada de calor. La resposta al prec va ser nul·la, tot i que no va ser l’únic prec que es va fer en aquesta línia des de l’oposició.

No obstant, han passat els dies amb temperatures perilloses per la salut que haurien d’haver fet saltar totes les alarmes del govern i entrar en fase d’alerta i activar el protocol. Tanmateix, tenim coneixement de primera mà que el govern d’Anna Erra no ha activat el protocol d’onada de calor. Aquest fet viscut amb la situació actual resulta inacceptable, ja que la societat vigatana està patint una situació extrema que no es corresposta amb responsabilitat col·lectiva pel govern de Junts per Catalunya a Vic. Des del govern sempre diuen que governen per a tothom, però ara que es el moment de demostrar-ho a la pràctica l’erren. Moltes persones no tenen opcions de garantir-se unes condicions segures en situacions extremes com aquesta a la ciutat. És d’una irresponsabilitat política enorme tenir tots els elements per a activar el protocol d’onada de calor i no fer-ho des del govern. Des de l’oposició i com a grup municipal que formem part de l’Ajuntament de Vic, creiem que cal actuar amb urgència per activar el protocol d’onada de calor i de mesures que protegeixin a la població de Vic en aquesta situació extrema.

Per això volem denunciar:

 La manca de proactivitat del govern municipal en aplicar d’ofici el protocol d’onada de calor sota el principi de precaució, principi pel qual les administracions públiques poden adoptar mesures d’actuació orientades a la salvaguarda de la salut davant una situació de risc encara que no tinguin una prova científica completa. Volem recordar que segons la llei 4/97 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya l’art.48.1 diu que “L’alcaldia es una autoritat superior amb potestat per activar els plans” i l’art48.2 diu que “l’alcaldia pot declarar l’activació de plans de protecció civil d’àmbit municipal davant de qualsevol situació de greu risc col·lectiu i comunicant-ne l’activació al conseller o consellera de Governació”

  • La negligència d’alt risc comesa en la no aplicació del protocol, doncs segons dades estació de Vic el dia 15 es van registrar 38ºC, el dia 16 37ºC i el dia 17 37,5ºC, temperatures clarament pròximes o per sobre el llindar durant 3 dies seguits que haurien de ser motiu suficient per l’activació del protocol d’onada de calor. També tenim constància que aquest darrer cap de setmana no és va declarar l’aturada d’activitats a l’aire lliure per risc greu d’insolació, doncs a la plaça mateix s’hi va celebrar una activitat esportiva, fet que ens sembla relativament greu pels perills de salut pública que pot comportar l’exposició al sol amb aquestes temperatures.
  • La manca de transparència amb la documentació demanada pels càrrecs electes de Capgirem Vic al govern. Van trigar fins a 2 dies a fer-nos arribar el protocol actualitzat de maig de 2021, doncs resulta que l’únic que hi ha penjat és el duprocim (document únic de protecció civil municipal) de 2019. Un document d’aquesta importància en plena onada de calor que no és d’accés públic per a la ciutadania i que el fet que triguessin 2 dies a enviar-lo, ens fa pensar que arran de la nostre petició el van fer actualitzar via tècnics municipals.

Per això reclamem l’activació de mesures ja recollides al protocol com:

  • Gratuïtat a la piscina municipal Vic-ETB i al Club Patí Vic per tal de garantir amb solvència l’aforament de totes les persones que ho necessitin.
  •  Oferiment a la població d’accedir a espais públics interiors tancats amb bona temperatura de confort per salvaguardar-se de la calor.
  •  Activació dels refugis climàtics i conseqüent informació i publicació de la ubicació de cada un d’ells.
  •  Suspensió de totes les activitats a l’aire lliure per a risc d’insolació.

 Acabem recordant que és una qüestió de responsabilitat col·lectiva fer front a la onada de calor i que cal establir un bon triangle de col·laboració entre el veïnat, l’Ajuntament i els serveis d’emergència per superar com a societat vigatana aquesta situació extrema.