IBI

LES FAMÍLIES AMB MENYS RECURSOS DE VIC PODEN DEMANAR UNA SUBVENCIÓ DE L’IBI

Capgirem Vic ho va negociar a canvi d’un increment d’un 10% de la taxa a grans superfícies industrials i comercials

Capgirem Vic  va negociar les ordenances fiscals del 2016 amb l’equip de govern per tal de facilitar la seva aprovació amb una abstenció. L’acord pactat amb l’equip de govern contenia diferents punts, entre els quals, una subvenció de l’IBI als habitatges de famílies amb menys recursos de la ciutat, que es compensava amb un increment d’un 10% de la taxa a grans superfícies industrials i comercials.

Així mateix, l’acord preveia que aquesta subvenció es pogués demanar directament a través d’internet sense necessitat d’haver-se de desplaçar a les oficines de l’Ajuntament. Aquesta darrera qüestió ha estat incomplerta per part de l’equip de govern, de manera que per a sol·licitar la subvenció cal anar a l’ajuntament a presentar la documentació (que sí que es pot descarregar de la pàgina web de l’ajuntament si es vol)

D’aquesta manera, si el vostre pis o casa té un valor cadastral inferior a 180.000€ i els ingressos acumulats de totes les persones empadronades a l’habitatge no supera els 30.000 € anuals, podeu demanar una subvenció corresponent al 10% de l’import pagat en concepte d’IBI (Impost sobre béns immobles).

A més, si els ingressos familiars són inferiors a 13.759,2€ + 2.293,2 per cada membre de la família (per exemple, per una família de 3 membres, serien 20.638,8€), la subvenció serà del 25 o el 50% de l’import de l’IBI (50% si el valor cadastral de l’immoble és inferior a 40.000€, 25% si és entre 40.000 i 60.000)

Per a sol·licitar aquesta subvenció heu de descarregar-vos el document a la pàgina de l’ajuntament i presentar la instància, degudament omplerta a l’oficina d’Atenció al Ciutadà de la plaça Major (c/. Ciutat, 1) o bé a l’Oficina Municipal del Remei (c/. Virrei Avilés, 34).

La sol·licitud cal portar-la a l’Ajuntament abans del dia 30 de novembre i cal que estigui signada i acompanyada de còpia del DNI de totes les persones empadronades a l’habitatge.

També us podeu descarregar la sol·licitud de la subvenció en aquest enllaç.

Les bases per a la concessió de la subvenció les podeu consultar en aquest altre enllaç.