Política de privacitat

1 .- Informació general

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic informem que aquest lloc web www.capgiremvic.cat, així com els seus subdominis són, quant a drets d’imatge i el seu nom de domini són titularitat de Capgirem Vic-CUP-PA

2 .- Condicions d’ús

La utilització d’aquest lloc Web està subjecte a les presents condicions d’ús. L’accés a aquest lloc web i l’ús dels materials continguts en ella li atribueixen a vostè la condició d’Usuari i implica que ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. www.capgiremvic.cat ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació, activitats i productes propis o de tercers, oferts pel representat. El seu contingut pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

3 .- Responsabilitat

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Capgirem Vic-CUP-PA no exerceix cap tipus de control, el representat no respon ni dels continguts, ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines Web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que el representat recomani o aprovi els seus continguts.

Capgirem Vic-CUP-PA no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. Capgirem Vic-CUP-PA no es fa responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base d’informació que s’hi facilita.

Capgirem Vic-CUP-PA no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, Capgirem Vic-CUP-PA no respon pels danys i perjudicis que els elements poguessin ocasionar a l’Usuari o a tercers.

4 .- Política de privacitat

La comunicació de les dades de caràcter personal dels usuaris, comporta el seu consentiment inequívoc perquè aquests siguin incorporades al fitxer automatitzat denominat “Capgirem Vic”, del qual és responsable Capgirem Vic-CUP-PA.

A aquest efecte, Capgirem Vic-CUP-PA de conformitat amb el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny d’adequació de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat a través d’aquest lloc web, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats.

La incorporació de les seves dades al fitxer té com a finalitat de poder gestionar, administrar i agilitzar els serveis de l’Usuari, així com l’enviament de notificacions d’actualització dels serveis i l’enviament, per mitjans electrònics o en suport paper, d’informació relativa a www.capgiremvic.cat.

Aquest lloc web utilitza cookies que permeten l’obtenció d’informació relativa als usuaris del lloc web.

L’usuari podrà exercir els drets reconeguts per la Llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel.lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

6 .- Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions queden subjectes a l’Ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés de la pàgina Web, l’Usuari i La Societat acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de Vic, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que el correspongués.