Programa 2019-23

1. INTRODUCCIÓ – MUNICIPALISME POPULAR, RUPTURISTA I D’ALLIBERAMENT

L’Assemblea General de CapgiremVic reunida el passat 26 de maig de 2018 va decidir   tornar-se a presentar a les eleccions municipals del maig de 2019. Conscients que les institucions municipals són les més properes al poble, cal entendre l’acció municipalista com l’espai vàlid on, malgrat les limitacions existents, incidir políticament per bastir un projecte popular, rupturista i d’alliberament nacional i social a totes les viles, pobles i ciutats dels Països Catalans.

Creiem que no s’entendria la realitat actual de la ciutat de Vic sense la lluita política que han desenvolupat candidatures com la CUP o CapgiremVic representant en clau d’unitat popular un espai polític de l’esquerra rupturista de la ciutat  tot integrant les reivindicacions dels moviments populars i socials.

Entenem que no només és necessària l’alternativa, sinó que és possible materialitzar-la a partir d’un procés municipalista de ruptura democràtica i constituent. Per aquesta raó, cal vertebrar una candidatura de base popular i mètode assembleari, amb vocació d’esdevenir majoritària i referent de l’esquerra a la ciutat de Vic.

2. CONTEXT POLÍTIC MUNICIPAL

Vella política versus empoderament de la gent. Les pràctiques polítiques que s’han donat a terme durant els darrers anys a l’Ajuntament de Vic  no han anat en consonància amb el moviment d’empoderament del poble; sovint aquests dos actors s’han vist enfrontats des de la implosió de la crisi econòmica i social. Una manera d’entendre la política com una qüestió vertical no només no ha acompanyat l’empoderament viscut als carrers i als barris, sinó que s’ha manifestat clarament en contra, per acció o per omissió, restant iniciativa política i protagonisme a la gent organitzada com ara els treballadors de les càrnies, la plataforma d’afectats per l’habitatge, la plataforma de l’antena Sant Fidel, el moviment feminista vigatà, les organitzacions i assemblees juvenils, les entitats culturals més alternatives, etc.

L’esquema promogut per aquesta manera d’entendre la política com un mecanisme de delegació de poder i representativitat a unes quantes poques persones i l’afany d’aquestes persones en capitalitzar-se com a classe política dirigent amb interessos massa cops minoritaris, electorals o contraris a la majoria ha esdevingut una pedra a la sabata d’aquella gent empoderada i promotora de transformacions i canvis des del carrer.

 Els 40 anys de governança per uns pocs han representat un detriment dels interessos de la majoria. Són molts els elements objectius que evidencien que en 40 anys de governs convergents i/o amb suports socialdemocràtes s’han menystingut interessos generals majoritaris en múltiples temàtiques polítiques per tal d’afavorir-ne de més minoritaris i privats. L’interès públic només s’ha utilitzat com un concepte buit del seu significat real, ja que molts cops s’han emparat accions en favor d’uns pocs en nom de l’interès públic i general.

El clientelisme s’ha practicat durant tots aquests anys, així com també un biaix en la forma de mesurar les prioritats públiques. Amb aquests anys s’ha anat prioritzant una gestió privada dels serveis públics, desplaçant una gran quantitat de delegacions i de recursos  econòmics públics en entitats, fundacions i empreses que es gestionen de manera privada o gairebé privada.

Aquests fets han perjudicat de forma clara un gran majoria de veïns i veïnes de la ciutat que han vist com havien d’assumir el cost de les prioritats descrits anteriorment, passant el seus drets i interessos en segon pla. Mentre el Vic 1 de les elits (aquell que acumula la majoria de les rendes de la ciutat, aquell que és propietari dels ens de poder econòmic, aquell que ostenta gran patrimoni, aquell que les seves necessitats molts cops minoritàries són intocables)  veia com els seus interessos eren correspostos per l’Ajuntament, el Vic 2 dels treballadors i treballadores (aquell que es troba precàriament assalariat o està desocupat, aquell que no té privilegis ni exempcions, aquell que no té més patrimoni que les seves mans i l’habitatge habitual) veia com els seus interessos eren invisibles o insatisfets per la manca de recursos de tot tipus.

En aquest marc polític, CapgiremVic planteja un programa que es vesteix d’uns fonaments inqüestionables, i que es defineixen com a:

D’esquerres – com a subjecte d’accions polítiques radicalment democràtiques encaminades a assolir les màximes quotes de justícia social, equitat, igualtat d’oportunitats, redistribució del treball i la riquesa i poder popular.

Rupturista – perquè vol trencar amb els marcs mentals i praxis de la vella política, al mateix temps que vol superar els límits de les institucions municipals tot generant una institució alternativa i implicant activament la ciutadania.

Independentista i Republicana – el municipalisme es considera l’espai òptim on fer possible un procés constituent de baix a dalt, una pràctica política desobedient amb el règim del 78  que faci possible el desplegament d’una nova legalitat catalana republicana des de viles i ciutats.

Feminista – volem fer realitat al dia a dia del municipi la igualtat de gènere efectiva i real, promoure una cultura organitzativa de paritat entre sexes i no-discriminació, incorporar la perspectiva feminista en les polítiques públiques i garantir els drets lgtbi.

Antifeixista – els valors, actituds, sentiments i pràctiques polítiques de la candidatura es fonamenten en una voluntat inequívoca de recuperació de la memòria històrica, al mateix temps  que en la lluita contra el feixisme, el racisme, la islamofòbia, la lgtbifòbia, etc.

Anticapitalista – la candidatura treballarà per posar en marxa polítiques alternatives al capitalisme o que el puguin combatre en totes les seves formes.

De classe – amb l’acció política municipalista es vol promoure l’empoderament de la classe treballadora.

Participativa i oberta – volem donar peu a la cooperació i participació de diferents perfils de persones militants de moviments populars de l’esquerra vigatana.

Ètica – la candidatura regirà la seva acció política per un codi d’ètica i moral, al mateix temps que no treballarà amb la banca convencional i treballarà utilitzant recursos de l’economia social i solidària.

PROPOSTA DE PROGRAMA

LES PERSONES COM A CENTRE DEL NOSTRE PROGRAMA: la nostra proposta de programa es configura amb la ferma voluntat de posar a totes les persones que viuen en aquesta ciutat, sense distinció de classe, en el mateix esgraó, perquè no entenem que hi hagi persones de primera o de segona, perquè creiem en la igualtat d’oportunitats efectiva. Però també volem construir una ciutat on els joves i la gent gran no se sentin exclosos i on es configurin respostes sobre la diversitat humana, sexual o de gènere; sens perjudici d’una aposta clara per un ideari respectuós amb els animals.

Programa Pobresa

Programa Processos Migratoris i Diversitat Cultural

Programa Joventut

Programa Gent Gran

Programa Sanitat

Programa Animalista

Programa Feminismes

 SOBIRANIA ECONÒMICA: CapgiremVic vol recuperar la capacitat per transformar un model econòmic que no s’adapta a les necessitats que entenem té la societat que ens envolta. És creure en un model productiu, laboral o de gestió de serveis diferent; és incidir, en tant que el marc jurídic ens ho permeti, en l’atur, o la remunicipalització de serveis; però també és permetre un marc efectiu per a la promoció de l’economia social i solidaria.

La sobirania econòmica també cal que sigui recolzada per una proposta efectiva de fiscalitat justa que no penalitzi al més pobre i que promogui la justícia social. I tot, amb la màxima transparència possible.

Programa Treball

Programa Remunicipalització de Serveis Públics

Programa Economia Social i Cooperativa

Programa Comerç

Programa Fiscalitat

Programa Endeutament

Programa Transparència

SOBIRANIA POPULAR: una clara aposta per la participació de la ciutadania com a màxim exponent de radicalitat democràtica, fent de la participació una eina efectiva de presa de decisions. Aquesta sobirania és el poder popular en l’exercici ple dels seus drets i és l’exemple d’organització del poble

Programa Participació Ciutadana

SOBIRANIA DE L’ESPAI PÚBLIC I SOBIRANIA ENERGÈTICA: Hem de ser capaces totes plegades de construir una ciutat que giri entorn de l’espai públic, en tant que espai compartit i de convivència. Per això, ens plantegem una ambiciosa proposta per fer una ciutat habitable, on no hi hagi barris de primera i segona categoria i on tothom se senti inclòs.

Reivindicar el subministrament d’energia com a servei bàsic per a tota la ciutadania i convertir l’energia en un bé comú del que ningú s’ha de veure exclòs, proposant un sistema alternatiu i respectuós.

També volem plantejar una nova proposta de seguretat ciutadana que aposti per un canvi en la seva dinàmica repressora i aposti per la convivència.

Programa Ciutat Habitable

Programa Barris

Programa Seguretat Ciutadana

SOBIRANIA CULTURAL: Sens dubte, la nostra proposta de programa ha de tenir també la cultura com a eix central pel paper fonamental del que significa. Perquè les persones amb criteri i coneixement conforma una societat amb criteri.

Programa Sobirania Cultural

SOBIRANIA EDUCATIVA: L’educació, a l’igual que la cultura, ha d’estar a l’abast de totes i aprendre, construir una societat més sàvia, no pot distingir classes ni persones. L’accés a l’educació no pot venir marcat per la pobresa. Per això volem construir una sobirania educativa radicalment diferent.

Programa Educació